Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 theo chương trình mới

Chia sẻ Tài liệu Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 theo chương trình mới dành cho học sinh lớp 5 ôn tập môn học này.

Nội dung tài liệu như sau:

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội