Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 7 huyện Nam Trực năm 2017 – 2018

Đề khảo sát học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực – Nam Định, năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút.

Có 2 phần trắc nghiệm và tự luận.
Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 7 huyện Nam Trực năm 2017 - 2018-1
Đáp án và biểu điểm.
Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 7 huyện Nam Trực năm 2017 - 2018-2
Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 7 huyện Nam Trực năm 2017 - 2018-3
Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 7 huyện Nam Trực năm 2017 - 2018-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *