Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 7 THCS Đồng Khởi

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7

BÀI 1: (4 điểm) Thực hiện các phép tính :
a) \displaystyle \frac{3}{5}+\left( -\frac{2}{3} \right)-\left( -\frac{5}{2} \right)
b) \displaystyle 2\frac{2}{9}:1\frac{1}{9}-\frac{46}{5}:4\frac{3}{5}
c) \displaystyle \left( \frac{2}{3} \right)_{{}}^{2}+\frac{5}{9}+\left( \frac{2}{3}:\frac{-2}{3} \right)
d) \displaystyle \frac{5_{{}}^{2}.5_{{}}^{3}}{(-5)_{{}}^{4}}
BÀI 2: (2 điểm) Tìm các số a, b, c biết :
\displaystyle \frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}  và a + b + c = 350
BÀI 3: (2 điểm) Tìm x, biết :
\displaystyle \left( x+\frac{1}{2} \right)_{{}}^{2}=\frac{4}{9}
BÀI 4: (2 điểm)
Tìm 3 số biết tổng bình phương của chúng bằng 481. Biết số thứ hai  bằng \displaystyle \frac{4}{3} số thứ nhất và  bằng \displaystyle \frac{3}{4} số thứ ba.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội