Đề kiểm tra 1 tiết chương 1: Hệ thức lượng – Hình học 9

Bài 1: Tính: (không dùng bảng số và máy tính)
sin235° + tg22° + sin255° – cotg13° : tg77° – cotg68°
Bài 2: Cho góc nhọn α, sin α = 2/3 biết . Không tính số đo góc , hãy tính cosα, tgα , cotgα .
Bài 3: Cho ΔABC vuông tại A, biết AC = 12cm, BC = 15cm.
a ) Giải tam giác ABC.
b ) Tính độ dài đường cao AH, đường phân giác AD của ΔABC .
Bài 4: Cho ΔABC có ba góc nhọn, kẻ đường cao AH.
a ) Chứng minh: sinA + cosA > 1.
b ) Chứng minh: BC = AH.(cotgB + cotgC).
c ) Biết AH = 6cm, góc B = 60°, góc C = 45°. Tính diện tích ΔABC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *