Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 năm 2011-2012

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8

Bài 1: (1 điểm) Tính (rút gọn) :
a) -5xy(3x2y – 5xy +y2)
b) (x + 8)2 -2(x + 8) (x – 2) + (x – 2)2
Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 3x4 – 6x3 + 3x2
b) x2 – 49y2
c) 3x(x – 2y ) -6(2y – x)
d) x2 + 2x + 1 – y2
Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x :
a) 4x2 – 5x = 0
b) 2x3 – 50x = 0
Bài 4: (1 điểm) Chứng minh rằng biểu thức sau luôn dương với mọi x.
A = x2 – 6x + 11
Bài 5: (3,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Từ A kẽ đường thẳng vuông góc BD tại H và cắt CD tại E, từ C kẽ đường thẳng vuông góc BD tại K và cắt CD tại F.
a) Chứng minh : ΔADH = ΔBCK.
b) Chứng minh tứ giác AHCK là hình bình hành.
c) Chứng minh : E, F đối xứng nhau qua tâm O của hình bình hành ABCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *