Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 2 tiểu học Lê Quý Đôn 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Lê Quý Đôn năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 40 phút.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Bài 1 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

a) Số “Năm mươi hai” được viết là:

A. 502                          B. 52                           C. 520                            D. 25

b) Số liền trước của 69 là:

A. 70                            B. 68                           C. 69                              D. 96

Bài 2 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) 36 + 25 = ?

A. 51                            B. 41                           C. 61                              D. 71

b) 58cm – 30cm = ?

A. 28                            B. 28 cm                     C. 38                               D. 38 cm

Bài 3 (1 điểm). Nối ô trống với số thích hợp.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 2 tiểu học Lê Quý Đôn 2018-2019

Bài 4 (1 điểm). Đúng ghi Đ; sai ghi S vào chỗ chấm

a) 37 kg + 28 kg = 65 kg ….

b) 81 dm + 19 dm = 90 dm ….

c) Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là 99 ….

d) Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị ….

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

38 + 9                    65 + 18                  72 + 28                    75 – 23

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2 (1 điểm). Tìm X

a) X + 15 = 48                             b) 27 + X = 37

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3 (2 điểm). Tháng trước tổ em được 26 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 (1 điểm). Tìm tổng của 2 số, biết số hạng thứ nhất là 31, số hạng thứ 2 là số liền trước của số hạng thứ nhất.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *