Đề kiểm tra Hình học chương 1 bài kiểm tra số 1 – Hình học 6

Thời gian : 45 phút
Bài 1 : (3 điểm)
Vẽ hình theo các trình tự sau :

  • Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng BC, tia AB, đường thẳng CA.
  • Vẽ tia Bx cắt đường thẳng AC tại điểm M không nằm giữa hai điểm A và C.
  • Vẽ tia Ay là tia đối của tia AB.
  • Lấy điểm K sao cho C là trung điểm của KB.

Bài 2 : (6 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai điểm C, D sao cho OC = 3cm, OD = 7cm.
a) Tính CD.
b) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox, lấy điểm M thuộc tia Ox’ sao cho OM = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của MC.
c) Vẽ K là trung điểm của OC. Tính KD.
Bài 3 : (1 điểm)
Cho đoạn thẳng AB dài 10cm. Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm M và K sao cho AM + BK = 14cm. Tính MK.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội