Đề kiểm tra Hình học chương 1 bài kiểm tra số 2 – Hình học 6

Thời gian : 45 phút
Bài 1 : (3 điểm)
Vẽ hình theo các diễn đạt sau :

  • Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ tia MB, đoạn thẳng AM và đường thẳng AB.
  • Vẽ tia Mx là tia đối của tia MB.
  • Vẽ tia By cắt đoạn thẳng AM tại điểm C nằm giữa A và M.
  • Vẽ tia Mz cắt AB tại N sa cho N là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài 2 : (3 điểm)
Cho M là trung điểm của AB, biết AB = 8cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AM.
b) Vẽ N là trung điểm của AM. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
Bài 3 : (4 điểm)
Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 8cm.
a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?
b) Tính độ dài BC.
c) Trên tia đối của tia Ax lấy điểm M sao cho AM = 3cm. Tính MB.
d) Lấy điểm N nằm giữa B và C sao cho CN = 1cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thằng MN.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội