Đề kiểm tra HK1 môn Ngữ Văn 6 trường THCS Phước Mỹ Trung

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn 6 trường THCS Phước Mỹ Trung, Phòng giáo dục và đào tạo Mỏ Cày Bắc.

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Theo em, truyền thuyết Thánh Gióng phản ánh sự thật lịch sử nào trong quá khứ của dân tộc?

Câu 2: (1 điểm) Trong các từ dưới đây, từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy?

“Bao bọc, lăn tăn, hỏi han, sắm sửa, loảng xoảng, mai môt, tính tình, cầu cạnh”

Câu 3: (7 điểm) Hãy kể lại một chuyến về quê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *