Đề kiểm tra HK2 môn Toán 12 tỉnh Đồng Tháp năm 2017 – 2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 – 2018. Có đáp án.

Ngày kiểm tra 03/04/2018. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội