Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Vinschool năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Vinschool năm học 2018-2019. Thời gian: 90 phút.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

1. Số đối của 15+(-19) là:

A. 4

B. -4

C. 34

D. -34

2. Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố

A. \left\{ {3;7;11} \right\}

B. \left\{ {3;9;11} \right\}

C. \left\{ {7;9;11} \right\}

D. \left\{ {6;9;11} \right\}

3. Tìm số nguyên x biết \left| x \right|+5=7 khi đó x bằng:

A. 2

B. 2 hoặc -2

C. -2

D. 12

4. ƯCLN của 30; 60; 120 là:

A. 60

B. 120

C. 10

D. 30

5. Cho đoạn thẳng AB = 14cm; M là trung điểm của AB thì MA bằng:

A. 7cm

B. 8cm

C. 6cm

D. 10cm

6. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng biết AB = 3cm, AC = 7cm; BC = 4cm. Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Điểm B

B. Điểm A

C. Điểm C

D. Không điểm nào

7. Đoạn thẳng CD gồm:

A. Hai điểm C và D

B. Tất cả các điểm nằm giữa C và D

C. Hai điểm C và D và tất cả các điểm nằm giữa C và D.

8. Số a-7<a+(-3)<-5

A. 3

B. -3

C. -4

D. -6

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

a) 64:\left[ {12-4{{{(11-9)}}^{2}}} \right]

b) {{4.5}^{2}}-{{3}^{2}}({{2017}^{0}}+{{2}^{3}})

c) (-47)+15+(-20)-(-58)

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x biết:

a) 315+(146-x)=401

b) 5+{{3}^{x}}=14

c) \left| {x-2} \right|-5=-2

Bài 3 (2 điểm): Học sinh khối 6 của một trường gồm 48 nam, 72 nữ tham gia lao động được chia thành các tổ sao cho số nam, số nữ của mỗi tổ đều như nhau. Hỏi có thể chia được thành nhiều nhất bao nhiêu tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam? Bao nhiêu nữ?

Bài 4 (2,5 điểm): Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 5cm,

OB = 10cm.

a. Chứng tỏ A nằm giữa O và B. Tính AB?

b. Điểm A có là trung điểm của OB không?

c. Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Trên tia Ox’ lấy điểm C sao cho OC = 4cm. Tính BC?

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm n để (2n-3) chia hết cho n+1

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội