Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 THCS Vinschool năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Vinschool năm học 2018-2019. Thời gian: 90 phút.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1: Chọn đáp án đúng

Câu 1: Giá trị của biểu thức A={{\left( {5+{{2}^{3}}-{{3}^{3}}} \right)}^{o}} là:

a. A=2

b. A=4

c. A=0

d. A=1

Câu 2: Cho biết \sqrt{x}=3 khi đó {{x}^{2}} là:

a. 3

b. \displaystyle -3

c. 81

d. 9

Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y=2x

a. \left( {\frac{{-1}}{3};\frac{2}{3}} \right)

b. \left( {\frac{1}{3};\frac{{-2}}{3}} \right)

c. \left( {\frac{{-2}}{3};\frac{{-1}}{3}} \right)

d. \left( {\frac{1}{3};\frac{2}{3}} \right)

Câu 4: Cho \Delta ABC có: \widehat{A}={{60}^{o}}B=2C, khi đó số đo của góc B và C là:

a. \widehat{B}={{100}^{o}};\widehat{C}={{50}^{o}}

b. \widehat{B}={{120}^{o}};\widehat{C}={{60}^{o}}

c. \widehat{B}={{80}^{o}};\widehat{C}={{40}^{o}}

d. \widehat{B}={{60}^{o}};\widehat{C}={{30}^{o}}

Bài 2: Các khẳng định sau là Đúng hay Sai

a0,2(314)=0,2314
bMỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó
cHai góc bằng nhau thì đối đỉnh
dNếu \displaystyle \Delta ABC=\Delta DEF thì AC = EF

II – TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

a. \sqrt{{25}}-3\sqrt{{\frac{4}{9}}}

b. \frac{{11}}{{24}}-\frac{5}{{41}}+\frac{{13}}{{24}}+0,5-\frac{{36}}{{41}}

c. 25{{\left( {-\frac{1}{5}} \right)}^{3}}+\frac{1}{5}-2{{\left( {-\frac{1}{2}} \right)}^{2}}-\frac{1}{2}

Bài 2 (1, 5 điểm): Tìm x, biết

a. 1\frac{2}{3}x-\frac{1}{4}=\frac{5}{6}

b. \frac{x}{{-2,5}}=\frac{4}{5}

c. \left| {x-\frac{1}{2}} \right|-\sqrt{{\frac{1}{9}}}=\sqrt{{\frac{1}{4}}}

Bài 3 (1,5 điểm): Trong kì kiểm tra cuối học kì I năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã thành lập 3 tổ công tác Văn, Toán và Anh. Số giáo viên trong 3 tổ lần lượt tỉ lệ với 2 ; 4 và 3. Biết số giáo viên của tổ Toán nhiều hơn tổ Anh là 16 người. Tính số giáo viên của mỗi tổ công tác.

Bài 4 (3 điểm): Cho \Delta ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:

a. \Delta AMB=\Delta EMC

b. AC\bot CE

c. BC=2.AM

Bài 5 (0,5 điểm): Cho tỉ lệ thức \frac{a}{b}=\frac{c}{d}    (b,d\ne 0;a\ne -c;b\ne -d)

Chứng minh: {{\left( {\frac{{a+b}}{{c+d}}} \right)}^{2}}=\frac{{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}}{{{{c}^{2}}+{{d}^{2}}}}

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội