Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Albert Einstein 2016 – 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 12 trường TH, THCS, THPT Albert Einstein thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017.

Hình thức thi Trắc nghiệm. Mã đề thi 628.

Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội