Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Long Biên 2017 – 2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên, Hà Nội năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 27/4/2018

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Long Biên 2017 - 2018

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Long Biên 2017 – 2018:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Long Biên 2017 - 2018 có đáp án-2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Long Biên 2017 - 2018 có đáp án-3

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội