Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2017 – 2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân, Hà Nội năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày kiểm tra 14/04/2018

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2017 - 2018 có đáp án

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2017 - 2018 có đáp án-1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2017 - 2018 có đáp án-2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2017 - 2018 có đáp án-3

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội