Đề thi giữa HK2 môn Toán 5 trường tiểu học Yên Thuận 2017-2018

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 5 trường tiểu học Yên Thuận năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 40 phút.

Đề thi gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

I. Trắc nghiệm: (4đ )

*) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các bài sau:
Bài 1: \displaystyle \frac{1}{5} giờ……………..phút ?
A. 12 phút

B. 14 phút

C. 23 phút

Bài 2: Kết quả đúng của phép tính là: 6 năm 7 tháng + 4 năm 5 tháng = ?

A. 12 năm 12 tháng

B. 10 năm 2 tháng

C. 10 năm 2 tháng

Bài 3: Công thức nào là công thức tính thể tích hình lập phương ?

A. V = a x b x c

B. V = a x a x a

C. V = (a x b) + c

Bài 4: 5,8 dm3 =……………..cm3 ?

A. 5800 cm3

B. 5900 cm3

C. 5700 cm3

II. Tự luận: ( 6đ )

Bài 1: (2đ ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2000 cm3 =………………..dm3                     375 dm3 =………………..cm3

490000 cm3 =………………..dm3                \displaystyle \frac{4}{5} dm3 =………………..cm3

Bài 2: (4đ )
Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính thể tích của hình lập phương.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội