Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 THCS Thống Nhất năm 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Số học 6 trường THCS Thống Nhất phòng giáo dục và đào tạo TP. Huế năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài 45 phút.

Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính
a) (–1999) + (– 40)                b) 55 + (–90)
c) (–1995) – (99 – 1995)        d) (–5).8.(–2).90
Bài 2. (2,0 điểm) Cho các số nguyên: 2; 0; –25; –19
a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần
b) Tìm giá trị tuyệt đối của từng số đã cho.
Bài 3. (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết
a) x : 23 = –3             b) 2x – (–27) = 25                c) x – 12 = -13.
Bài 4. (2,0 điểm)
a) Tìm các ước của -18.
b) Tìm năm bội của 19.
Bài 5. (1,0 điểm) Tìm tập hợp tất cả các ước của 27
Bài 6 (1,0 điểm)
Tính tổng sau: S = 2 + (-3) + 4 + (-5) + … + 2010 + (-2011) + 2012+ (-2013) + 9999

Đáp án Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 THCS Thống Nhất năm 2016 – 2017:

Bài 1.
a) (–1999) + (– 40) = – (1999 + 40) = –2039
b) 55 + (–90) = – (90 – 55) = –35
c) (-1995) – (99 – 1995) = -1995 – 99 + 1995 = (-1995 + 1995) – 99 = -99
d) (–5).8.(–2).90 = [(–5).(–2)].(8.90) = 10.720 = 7200
Bài 2.
a) -25; –19; 0; 2
b) |-25| = 25; |0| = 0; |-19| = 19; |-2| = 2
Bài 3.
a) x : 23 = –3
x = (– 3) .23
x = -69 ∈ Z
Vậy: x = -69
b) 2x – (–27) = 25
2x + 27 = 25
2x = 25 – 27
2x = –2
x = –1 ∈ Z
Vậy: x = -1
c) x – 12 = –13
x = –13 + 12
x = –1 € Z
Vậy: x = -1
Bài 4.
a) Tìm đúng các ước của -18
b) Tìm đúng 5 bội của 19
Bài 5. Tập hợp tất cả các ước của 27 là: {±1; ±3; ±9; ±27}
Bài 6.
S = 2 + (-3) + 4 + (-5) + … + 2008 + (-2009) + 2010 + (-2011) + 2012 + (-2013) + 9999
= [2 + (-3)] + [4 + (-5)] + … + [2010 + (-2011)] + [2012 + (-2013)] + 9999
= 1006.(-1) + 9999
= 9999 – 1006
= 8993

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội