Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Sơn Hồng năm 2015

PHẦN I :TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

1. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 128; 276; 762; 549

B. 276; 549; 762; 128

C. 128; 276; 549; 762

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7 ; 14 ; 21 ; …… ; …… ; ….… ; …… ;

3. Cho 1/4 giờ = …….. phút. Số thích hợp vào chỗ chấm là:

A. 10 phút B. 15 phút C. 20 phút

4. Cho 2m 7cm = ………………… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 27cm;               B. 207cm;                C. 270cm.

5. Có 48 quả cam, 6 quả bưởi. Hỏi số quả bưởi kém số quả cam mấy lần?

A. 6 lần;             B. 7 lần;              C. 8 lần .

6. Chu vi hình tam giác có độ dài mỗi cạnh ở hình bên là:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Sơn Hồng năm 2015-1

PHẦN II: TỰ LUẬN:

1. Đặt tính rồi tính:

589 + 407                              735 – 208                                      67 x 5 96 : 4

2. Tìm X biết :

X : 4 = 58                               7 x X = 63

3. Tính:

37 x 5 – 18                              42 : 6 + 84

4. Em hái được 7 quả cam, chị hái được gấp 6 lần số cam của em. Hỏi cả hai chị em hái được bao nhiêu quả cam?

5. Tìm tất cả các số có hai chữ số mà hiệu của chúng bằng 5?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *