Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 2 tiểu học Kim Đồng 2016-2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Kim Đồng năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 40 phút.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Cho 2 số: Số bị trừ là 19, số trừ 17. Hiệu hai số đó là:

A. 2                            B. 12                         C. 9                             D. 16

Câu 2: Trong phép chia, số bị chia là 4 chục, nếu số chia là 5 thì thương là:

A. 4                           B. 6                            C. 8                                D. 10

Câu 3: Bạn Lan ngủ trưa thức dậy lúc 1 giờ, ta có thể nói Lan thức dậy lúc:

A. 1 giờ sáng                     B. 1 giờ tối                      C. 13 giờ sáng                  D. 13 giờ

Câu 4: Một đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng có độ dài 28cm. Tổng độ dài đoạn thẳng thứ nhất và đoạn thẳng thứ hai là 9cn. Hai đoạn thẳng còn lại dài là:

A. 28cm                           B. 9cm                     C. 19cm                          D. 4cm

Câu 5: 32 học sinh xếp thành 4 hàng, mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?

A. 4                               B. 8                        C. 28                              D. 32

Câu 6: 12 : 3 + 3 =….. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2                               B. 4                       C. 7                                D. 12

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Tính

3 x 7 =
20 : 5 =
4 x 3 =
15 : 3 =
50l x2 =

90cm : 3 =

3kg x 5 =

32dm : 4 =

Câu 2 (1 điểm). Tìm :

$ 3\times x=27$                                    $ x:5=4$

Câu 3: (2 điểm). Thư viện nhà trường nhận về một số sách và chia đều vào 4 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển. Hỏi thư viện đã nhận tất cả bao nhiêu quyển sách ?

Câu 4: (1 điểm). Tính chu vi hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 3dm, 4dm, 5dm, 6dm.

Câu 5 (1 điểm)

Hãy viết một phép tính nhân có một thừa số bằng tích

Tìm một số có hai chữ số, biết tích của hai chữ số là 12 và hiệu của hai chữ số là 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *