Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 tiểu học Chu Văn An 2015-2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Chu Văn An năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 40 phút.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

PHẦN I:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái (A; B; C; D) đặt trước câu đúng:

a) Số lớn nhất trong các số 4282; 4082; 4820; 4280

A. 4280              B. 4028                C. 4820                D. 4282

b) Ngày 27 tháng 2 năm 2011 là ngày chủ nhật. Ngày 01 tháng 3 cùng năm là ngày:

A. Thứ sáu              B. Thứ năm          C. Thứ ba             D. Thứ tư

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong một hình tròn:

Độ dài bán kính bằng nửa độ dài đường kính….

Độ dài đường kính gấp đôi bán kính….

Độ dài các bán kính không bằng nhau….

Tâm hình tròn là trung điểm của đường kính….

Câu 3: Cho dãy số:                  302; 304; 206; 308; 310; 312; 314; 316; 318

Nhìn vào dãy trên viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số thứ hai trong dãy số là số:………………………………………………..

b) Số thứ năm trong dãy số là số :………………………………………………

c) Trong dãy trên, số chữ số 6 có tất cả là:………………………………………

d) Trong dãy trên, số chữ số 1 có tất cả là:………………………………………

PHẦN II: LÀM TÍNH

Câu 4: Đặt tính rồi tính

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

…………………

………………….

………………….

………………….

………………..

………………..

………………..

………………..

Câu 5: Tìm y :                                                     Tính giá trị biểu thức :

………………………………………………..      ………………………………….

……………………………………………….       ………………………………….

………………………………………………..      ………………………………….

Câu 6: Sân trường em hình chữ nhật có chiều rộng 205m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi sân trường em ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Một cuộn vải dài 84m, đã bán $ \frac{1}{3}$ cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn bao nhiêu m ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *