Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học 12 thành phố Hà Nội 2017-2018

Sở giáo dục đào tạo Hà Nội, kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 12 THPT năm học 2017-2018 môn thi Hóa học. Ngày thi 15 tháng 9 năm 2017.

Thời gian làm bài 180 phút.

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học 12 thành phố Hà Nội 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học 12 thành phố Hà Nội 2017-2018-1

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội