Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 số 1:

Bài 1: ( 2 điểm)

Cho một số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số mới và tổng của số mới và số phải tìm là 467. Tìm số phải tìm và chữ số viết thêm?

Bài 2: ( 1 điểm)

Thêm dấu ngoặc vào các biểu thức sau để có các biểu thức đúng:

a/ 7 x 13 x 2 – 5 = 147                                                                 b/ 15 x 7 + 2 x 4 = 428

Bài 3: ( 2 điểm)

Để đánh số trang một quyển sách dày 125 tờ ( không tính bìa) thì phải viết bao nhiêu chữ số?

Bài 4: ( 4 điểm)

Một cửa hàng có hai loại gạo tẻ và gạo nếp. Số kg gạo trẻ gấp ba lần số kg gạo nếp. Hỏi mỗi loại gạo có bao nhiêu kg, biết rằng nếu bán đi 5 kg gạo nếp và 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của cả hai loại bằng nhau?

Bài 5: ( 1 điểm)

Cho tam giác ABC ( như hình vẽ). Em hãy kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào hình để hình có được số tam giác nhiều nhất. Kể tên các hình tam giác đó.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4-1

Đáp án đề số 1:

Bài 1:

Khi viết thêm 1 chữ số vào bên phải của một số là làm tăng số đó lên 10 lần và số đơn vị viết thêm. Do đó tổng của số dư mới và số cũ là 11 lần và số dư chính là số viết thêm.

Ta làm phép tính sau:

467 : (10 + 1 ) = 42 (dư 5)

Vậy số phải tìm là số 42 và chữ số viết thêm là 5.

Thử lại: 42 + 425 = 467.

Bài 2:

a/ 7 x 13 x 2 – 5 = 147

7 x ( 13 x 2 – 5)

7 x        21      = 147

b/ 15 x 7 + 2 x 4   = 428

(15 x 7 + 2) x 4

107  x 4 = 428

Bài 3:

Một quyển sách dày 125 tờ nên số trang của nó là 2 x 125 = 250 trang. Số chữ số phải  viết là:

– Từ trang 1-> 9 có 9 số bằng 9 chữ số.

– Từ trang 10  -> 99 có 90 số bằng 180 chữ số.

– Từ trang 100-> 250 có 151 số bằng 453 chữ số.

Vậy số chữ số phải viết là:

9 + 180 + 453 = 642 ( chữ số ).

Bài 4:

Theo bài: nếu bán đi 5 kg nếp và 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của hai loại gạo bằng nhau. Suy ra số gạo tẻ hơn số gạo nếp là:

35 – 5 = 30 (kg).

Ta có sơ đồ sau:

Số kg gạo tẻ Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4-2
Số kg gạo nếp

Từ sơ đồ ta có số gạo tẻ là:

30 : 2 x 3 = 45 (kg)

Số gạo nếp có là:

45 – 30 = 15 (kg)

Đáp án:

– gạo tẻ: 45 kg

– gạo nếp: 15 kg

Bài 5:

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4-3

* Ta có các tam giác sau:

– ABC, EBC, FBC, IEB, IC, TBC, EAC, và FAB

Vậy có 8 hình tam giác

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 số 2:

Câu 1: Tìm y:

a. 7 x ( y : 7) = 833                                                 b.  ( y – 10) x 5 = 100 – 20 x 4

Câu 2: Tính nhanh

a. $ \displaystyle \frac{3\times 5\times 7\times 8\times 9}{8\times 10\times 14\times 4\times 3}=$

b. $ \displaystyle \frac{2003\times 2005+20}{2004\times 2004+199}=$

Câu 3: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần  chiều rộng. Nếu giảm chiều dài 32m thì được một  miếng đất hình vuông. Tìm diện tích miếng đất?

Câu 4: Ba bạn: Mơ, Mận, Đào góp tiền ủng hộ người nghèo. Đào góp 15 000 đ . Mơ góp 16 000đ. Mận góp số tiền nhiều hơn mức trung bình cộng của cả 3 bạn là 3000đ. Hỏi cả 3 bạn góp được bao nhiêu tiền?

Câu 5: Nếu trong một  tích có 1 thừa số chia hết cho 5 thì tích đó chia hết cho 5. Điều đó đúng hay sai ? Lấy ví dụ minh họa.

2 Comments

Add a Comment
  1. rất hay và bổ ích
    đúng tài liệu mình cần

  2. Đề thi rất hây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội