Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 10

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề)
Câu 1:  Tính tổng A=\frac{1}{3}+\frac{1}{{{3}^{2}}}+\frac{1}{{{3}^{3}}}+...+\frac{1}{{{3}^{100}}}
Câu 2:  Tìm số tự nhiên a, b, c, d nhỏ nhất sao cho:
\frac{a}{b}=\frac{5}{3}\frac{b}{c}=\frac{12}{21}\frac{c}{d}=\frac{6}{11}
Câu 3:  Cho 2 dãy số tự nhiên 1, 2, 3, …, 50
a) Tìm hai số thuộc dãy trên sao cho ƯCLN của chúng đạt giá trị lớn nhất.
b) Tìm hai số thuộc dãy trên sao cho BCNN của chúng đạt giá trị lớn nhất.
Câu 4:  Cho bốn tia OA, OB, OC, OD,  tạo thành các góc AOB, BOC, COD, DOA không có điểm chung. Tính số đo của mổi góc ấy biết rằng: \displaystyle \widehat{\text{BOC}}\text{ = 3 }\widehat{\text{AOB}}\displaystyle \widehat{\text{COD}}\text{ = 5 }\widehat{\text{AOB}}\displaystyle \widehat{\text{DOA}}\text{ = 6 }\widehat{\text{AOB}}

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội