Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 8

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề)
Câu 1: (2đ)
Thay (*) bằng các số thích hợp để
a) $ \displaystyle \overline{510*}$; $ \displaystyle \overline{61*16}$ chia hết cho 3.
b) $ \displaystyle \overline{261*}$ chia hết cho 2 và chia 3 dư 1
Câu 2:   (1,5đ)             Tính tổng  S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + 99.100
Câu 3:   (3,5 đ)
Trên con đường đi qua 3 địa điểm A; B; C (B nằm giữa A và C)  có hai người đi xe máy Hùng và Dũng. Hùng xuất phát từ A, Dũng xuất phát từ  B. Họ cùng khởi hành lúc 8 giờ để cùng đến C vào lúc 11 giờ cùng ngày. Ninh đi xe đạp từ C về phía A, gặp Dũng luc 9 giờ và gặp Hùng lúc 9 giờ 24 phút. Biết quãng đường AB dài 30 km, vận tốc của ninh bằng 1/4 vận tốc của Hùng. Tính quãng đường BC
Câu 4:   (2đ)
Trên đoạn thẳng AB lấy 2006 điểm khác nhau đặt tên theo thứ từ từ A đến B là A1; A2; A3; …; A2004. Từ điểm M không nằm trên đoạn thẳng AB ta nối M với các điểm A; A1; A2; A3; …; A2004 ; B. Tính số tam giác tạo thành.
Câu 5:   (1đ)
Tích của hai phân số là $ \displaystyle \frac{8}{15}$. Thêm 4 đơn vị vào phân số thứ nhất thì tích mới là $ \displaystyle \frac{56}{15}$. Tìm hai phân số đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *