Đề thi khảo sát HSG môn Lịch sử 9 THCS Trung Phú 2017-2018

Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Lịch sử khối 9 trường THCS Trung Phú năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 120 phút.

Có đáp án.

Đề ra

Câu 1: Nguyên nhân  nước Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc.( 2,5 điểm)

Câu 2: Nêu nguyên nhân khiến các quan lại đưa ra các đề nghị cải cách? Nhận xét đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ..( 2.0 điểm)

Câu 3: Nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.( 2.0 điểm)

Câu 4: SGK lịch sử lớp 9 trang 6 viết: “ Như thế lịch sử các nước Đông Âu đã sang trang mới” em hãy lí giải vì sao?.( 3.5 điểm)

Đáp án:

Câu 1:(2,5 điểm) mỗi ý đúng(0,5 điểm)

– Trong khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế – Tài chính lớn nhất thế giới kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng là vì:

+ Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, khí hậu khá thuận lợi.

+ Mĩ có nguồn nhân lự dồi dào, có trình đọ kỉ thuật cao và nhiều khả năng sáng tạo.

+ Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ II muộn, tổn thất ít hơn so với nhiều nước khác. MĨ còn thu được 114 tỉ USD lợi nhuận từ việc bán vũ khí và hàng hóa cho các nước tham chiến.

+ Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng KH-KT hiện đại của thế giới. Mĩ áp dụng thành công những tiến bộ KH-KT để năng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản phẩm.

+ Trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao, cạnh tranh có hiệu quả trong và ngoài nước. Các chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước có vai trò quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Câu 2: (2.0 điểm)

*Nguyên nhân:(1.0 đ)

-Tình hình xã hội ngày càng nguy khốn.0,5đ

-Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, đương đầu với thực dân.0,25đ

– Một số quan lại sĩ phu thức thời đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị với mục đích cách tân đất nước.0,25đ

*Nhận xét đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ.(1.0 đ)

Cải cách kết hợp 3 yếu tố: Yêu nước ,Kính chúa, và kiến thức sâu rộng ông sớm đi ra nước ngoài và có cái nhìn thức thời.0,5đ

– Đề nghị cải cách của ông mang tính chất toàn diện đề cập đến vấn đề : kinh tế, xã hội,chính trị,pháp luật, giáo dục.Trong số những đề nghị có thể thực hiện được không đòi hỏi quá nhiều tiền của, chỉ cần có lòng quyết tâm cao vì sự nghiệp đổi mới đất nước nhưng trong thực tế không diễn ra.0,5đ

 Câu 3: ( 2.0 điểm)

Nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

– Đất nước bị xâm lược, giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp thiết…0,5đ

– Mâu thuẫn trong xã hội VN ngày càng sâu sắc giữa dân tộc VN với TD Pháp.0,5đ

– Sự khủng hoảng về đường lối đật ra yêu cầu phải tìm ra con đường cứu nước.0,25đ

– Cuối TK XIX nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp như khởi nghĩa Hương Khê, Yên Thế.. đều bị thất bại 0,25đ

– Đầu TK XX Các sĩ phu yêu nước theo tư tưởng dân chủ tư sản tiêu biểu là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh không thành.0,25đ

-Nguyễn Tất Thành sớm có chí đuổi thực dân Pháp giải phống đồng bào nên người quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước, ngày 5-6-1911 rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.0,25đ

Câu 4: ( 3.5 điểm)

-Hoàn cảnh ra đời các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

+ Trước CTTGT2  hầu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào tư bản Tây Âu, trong thời kì chiến tranh bị phát xít Đức chiếm đóng nô dịch tàn bạo.1,0 điểm

+ Khi Hồng Quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích quân đội phát xít Đức nhân dân đông Âu nổi dậy nhanh chóng khởi nghĩa vũ trang dành chính quyềnvà thành lập một loạt nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu.1,0 đ

– Hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân.

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.0,5đ

+ Cải cách ruộng đất. 0.25đ

+ Quốc hữu hoá các xí nghiệp lớn của tư bản và nước ngoài.0.25đ

+ Thực hiện quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống của nhân dân 0.5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *