Đề thi KSCL đầu năm Toán 8 THCS Ngọc Châu, Hải Dương 2016 – 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 8 THCS Ngọc Châu, thành phố Hải Dương năm học 2016 – 2017.

Thời gian làm bài 90 phút. Đề thi gồm 5 câu.
Câu 1 (2 điểm): Tìm  biết:
a) \frac{3}{2}\left| x+\frac{1}{5} \right|=3
b) \displaystyle \frac{4}{7}x-\frac{1}{2}=\frac{3}{7}  
c) \displaystyle {{\left( x-2 \right)}^{2}}=9
d) \displaystyle \frac{x-1}{x+5}=\frac{6}{7}
 Câu 2 (2 điểm): Cho đa thức:
P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – 2x4 + 1 – 4x3.
a) Thu gọn đa thức P(x).
b) Tính giá trị của biểu thức P(x) tại x = 1 và x = -1.
c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.
Câu 3 (2 điểm)
1. Cho hàm số y = f(x) = 5x2 – 2.
Tính f(1); f(- 0,2)
2. Cho đa thức: P = – 4x2 + 7xy – 3y2 + 1 và Q = 5x2 – 7xy + 4y2 – 1
a) Tính P + Q
b) Chứng minh rằng không tồn tại giá trị nào của x, y để 2 đa thức P và Q có cùng giá trị âm.
Câu 4 (3 điểm):
Cho D ABC, AB < AC.  Phân giác AD. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB.
a) Chứng minh BD = DE.
b) K là giao điểm của AB và ED. Chứng minh ΔDBK = ΔDEC
c) Tam giác AKC là tam giác gì? Chứng minh AD ⊥ KC
Câu 5 (1 điểm): Tìm số nguyên x để biểu thức: M = \frac{20-x}{x-12} giá trị nhỏ nhất.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội