Đề thi Toán 7 học kì 1 THCS Phan Sào Nam quận 3 năm 2010-2011

Trường THCS Phan Sào Nam quận 3 năm 2010-2011

Đề thi Toán 7 học kì 1 THCS Phan Sào Nam quận 3 năm 2010-2011-1
Câu 3: (2 đ)
Chia số 135 thành ba phần tỷ lệ với 3;4;8
Câu 4: (3 đ)
Vẽ góc nhọn xAy. Trên tia Ax lấy hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Trên tia Ay lấy hai điểm D và E sao cho AD = AB; AE = AC
a) Chứng minh BE = DC
b) Gọi O là giao điểm BE và DC. Chứng minh tam giác OBC bằng tam giác ODE.
c) Vẽ trung điểm M của CE. Chứng minh AM là đường trung trực của CE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *