Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán trường Marie Curie 2019-2020

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán trường Marie Curie năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 60 phút. Mã đề thi D1.

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán trường Marie Curie 2019-2020

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán trường Marie Curie 2019-2020-1

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán trường Marie Curie 2019-2020-2

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán trường Marie Curie 2019-2020-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *