Đề thi vào 10 chuyên Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2019-2020 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPTmôn thi chuyên Ngữ Văn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 4 tháng 6 năm 2019. Có đáp án.

Đề thi vào 10 chuyên Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2019-2020 có đáp án

Hướng dẫn chấm Đề thi vào 10 chuyên Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2019-2020:

Đề thi vào 10 chuyên Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2019-2020 có đáp án-1

Đề thi vào 10 chuyên Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2019-2020 có đáp án-2

Đề thi vào 10 chuyên Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2019-2020 có đáp án-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *