Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên ĐH sư phạm Hà Nội 2018

Đề thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên năm 2018 môn thi Toán. Bộ giáo dục và đào tạo trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Dùng cho mọi thí sinh thi vào trường chuyên. Thời gian làm bài 120 phút. Đề chính thức.

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên ĐH sư phạm Hà Nội 2018

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội