Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận năm học 2018 -2019. Ngày thi 1 tháng 6 năm 2018, thời gian làm bài 120 phút.

Nội dung đề thi:

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018

Đáp án Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2018:

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018-1

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018-2

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018-3

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018-4

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội