Chuyên mục: Đề thi Toán vào lớp 10

Tổng hợp các đề thi vào lớp 10 môn Toán của các trường THPT (cấp 3) trong cả nước, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán.

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên 2018

Đề thi Toán vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên năm 2018. Đại học quốc gia Hà Nội, trường Đại học khoa học tự nhiên. Có lời giải. Dùng cho tất cả các thí sinh. Thời gian làm bài 120 phút. Đề chính thức. Nội dung đề thi: Lời […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội