Chuyên mục: Đề thi Toán vào lớp 10

Tổng hợp các đề thi vào lớp 10 môn Toán của các trường THPT (cấp 3) trong cả nước, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh 2018 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án. Nội dung đề thi: Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:  Rút gọn biểu thức: P = với x ≥ […]

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh năm học 2018 -2019. Ngày thi 1 tháng 6 năm 2018, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung đề thi: Câu 1. (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức: T= √16+5. Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình 2x […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội