Điền số thích hợp vào sơ đồ từ trái qua phải – Toán lớp 3

Cách làm dạng toán điền số thích hợp vào sơ đồ từ trái qua phải lớp 3 qua một số bài tập được Trung tâm Gia sư Hà Nội biên soạn.

Để làm được dạng toán này các em phải thuộc lòng bảng cửu chương nhân chia từ 2 tới 9.

Cách làm:

– Bước 1: Thực hiện thứ tự phép tính từ trái qua phải

– Bước 2: Điền giá trị lần lượt vào ô trống

Bài tập có lời giải

Điền số thích hợp vào sơ đồ dưới đây.

Điền số thích hợp vào sơ đồ từ trái qua phải - Toán lớp 3

Giải:

Ta có 2 gấp 8 lần nên 2 x 8 = 16, điền 16 vào ô trống, 16 giảm 4 lần nên 16 : 4 = 4, điền 4 vào ô trống

Ta có 3 gấp 8 lần nên 8 x 3 = 24, điền 24 vào ô trống, 24 giảm 4 lần nên 24 : 4 = 6, điền 6 vào ô trống

Ta có 27 giảm đi 3 lần nên 27 : 3 = 9, điền 9 vào ô trống, 9 gấp 4 lần nên 9 x 4 = 36, điền 36 vào ô trống

Ta có 35 giảm đi 5 lần nên 35 : 5 = 7, điền 7 vào ô trống, 7 gấp 8 lần nên 7 x 8 = 56, điền 56 vào ô trống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội