Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức

1. Định nghĩa

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d} ( a, d: ngoại trung tỉ)

2. Tính chất

a) Tính chất cơ bản: Nếu \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d} thì ad = bc
b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:
Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức:
\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d} ;    \displaystyle \frac{a}{c}=\frac{b}{d} ;    \displaystyle \frac{d}{b}=\frac{c}{a} ;    \displaystyle \frac{d}{c}=\frac{b}{a}

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội