Định nghĩa và tính chất của cấp số cộng

Định nghĩa cấp số cộng, Số hạng tổng quát của cấp số cộng, Tính chất của cấp số cộng, Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng

1. Định nghĩa cấp số cộng

\displaystyle {{u}_{n}} là cấp số cộng <=> \displaystyle {{u}_{{n+1}}}={{u}_{n}}+d với n ∈ N* , d là hằng số.
Công sai d = \displaystyle {{u}_{{n+1}}}-{{u}_{n}}

2. Số hạng tổng quát của cấp số cộng

\displaystyle {{u}_{n}}={{u}_{{n+1}}}+(n-1)d, (n ≥ 2).
\displaystyle d=\frac{{{{u}_{n}}-{{u}_{1}}}}{{n-1}}

3. Tính chất của cấp số cộng

\displaystyle {{u}_{k}}=\frac{{{{u}_{{k-1}}}+{{u}_{{k+1}}}}}{2} với k ≥ 2 <=> \displaystyle {{u}_{{k-1}}}+{{u}_{{k+1}}}=2{{u}_{k}}

4. Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng

\displaystyle {{S}_{n}}=\frac{{n({{u}_{1}}+{{u}_{n}})}}{2} , với n ∈ N*

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội