Ebook 1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12

Bắt đầu từ năm học 2007-2008, theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo có khả năng sẽ triển khai việc thi trắc nghiệm môn Lịch sử trong các kỉ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng như các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ.

Trong dó, chương trinh Lịch sử lớp 12 có nhiều vấn đề mới và khó. Chính vì vậy, hiện nay đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tâm cùa ngành Giáo dục và Đào tạo. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học là việc đổi mới phương pháp kiếm tra, đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong các bài kiếm tra, các kì thi tốt nghiệp THCS, THPT và cá ki thi tuyến sinh đại học, hình thức này sẽ dược áp dụng rộng rãi.

Vì vậy, để giúp cho các em học sinh học tập, rèn luyện, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh tham khảo với phương pháp này, chúng tôi biên soạn cuốn sách “1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12”.

Chúng tôi đã cố gắng biên soạn những cáu hỏi trắc nghiệm, vừa phát huy được tính tích cực của học sinh trong việc học tập môn Lịch sử, vừa đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh lớp 12 theo chương trình và SGK Lịch sử lớp 12 mới, bắt đầu thực hiện từ năm học 2008-2009.

Chúng tôi hi vọng rằng cuốn 1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 này sẽ đến với các bạn đồng nghiệp, quý vị phụ huynh cùng các em học sinh như là một tài liệu dế nghiên cứu, tham khảo, lần lượt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong dạy, học và làm các bài tập trắc nghiệm, đáp ứng dược yêu cầu đổi mới mà Bộ Giáo dục- Đào tạo đã ban hành.

Đọc sách Ebook 1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *