Ebook 45 đề trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8

Cuốn sách “45 đề trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8” gồm có 45 bộ đề: 555 câu hỏi trắc nghiệm và 45 bài tập tự luận. Mỗi bộ đề gồm có 2 phần: Đề trắc nghiệm và đề tự luận.

Các kiến thức về ngữ pháp, tập làm văn và văn học được quy tụ và phản ánh trong từng bộ đề, trong cả 45 bộ đề.

Đọc Ebook 45 đề trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội