Ebook 56 bộ đề thi Toán luyện thi hết bậc tiểu học

Ebook 56 bộ đề thi Toán lớp 5 mà Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ dưới đây dành cho các em học sinh luyện thi hết bậc tiểu học.

Nội dung cuốn ebook gồm:

  • 30 bộ đề toán có lời giải
  • 16 bộ đề toán không lời giải
  • 10 bộ đề tham khảo của tp.HCM và tp.HN

Đọc sách 56 bộ đề thi Toán lớp 5 luyện thi hết bậc tiểu học

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội