Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 8

Các em học sinh lớp 8 thân mến

Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tâm củaa ngành Giáo dục và Đào tạo. Một trong những nhiệm vụ quan trọng để đổi mới phương pháp dạy học là đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Vì thế, để giúp các em học tập, rèn luyện, tham khảo với phương pháp kiểm tra trắc ngghiệm và rèn luyện kĩ năng viết, chúng tôi biên soạn cuốn “Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 8”.

Sách gồm hai phần:

  • Phần một: Lịch sử thế giới Cận, Hiện đại.
  • Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX.

Sách được viết dưới dạng:

  • Để trắc nghiệm và tự luận theo từng phần (kể cả bài ôn tập các chnương, bài tổng kết), nhằm giúp các em nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá các sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử…
  • Mỗi đề gồm có 8 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận. Các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận trước hết dựa vào kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, sau dó là nâng cao và mở rộng kiến thức bộ môn, trên cơ sở đó giúp các em hiểu thật sâu sắc và vận dụng có hiệu quả trong việc kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì cũng như các dạng kiểm tra khác.

Trả lời được các câu hỏi trác nghiệm, câu hỏi tự luận trong cuốn sách này nghĩa là các em đã nắm vững kiến thức Lịch sử lớp 8.

Mặc dù chúng tôi dà có nhiều cố gắng, song trong quá trình biên soạn chắc hẳn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ bạn đọc và các em học sinh.

Đọc sách Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 8:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *