Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lý 10

Cuốn sách Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lý 10 chương trình cơ bản gồm có 2 phần: Địa lý tự nhiên và Địa lí kinh tế xã hội. Sách được viết dưới dạng từng đề của các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *