Ebook Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với chữ viết

Ebook Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với chữ viết của tác giả Hồ Quang Minh, Trịnh Thị Thanh Hoa – Nhà xuất bản Hà Nội.

Từ năm học 2009 – 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai áp dụng Chương trinh giáo dục mầm non mới, chủ trương về việc chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non, tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện khác để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Đây là căn cứ để triển -khai và chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, là căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện khác để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Nội dung Chương trình giáo dục mầm mon mới có nhiều đổi mới, cả về chuơng trình, nội dung và phương pháp giảng dạy hướng đến phát triển toàn diện, liên tục của trẻ và đảm bảo sự đáp ứng đa dạng vùng miền và đối tượng trẻ.

Việc xây dựng và triển khai Chương trinh giáo dục mầm non mới theo hướng tích hợp các nội dung chăm sóc, giáo dục theo chủ điểm, tổ chức các hoạt động cho trẻ, đặc biệt là hoạt động vui chơi, phù hợp với sự phát triển tâm sinh lí lứa tuổi, yêu cầu nuòi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Để cung cấp tài liệu cho các thầy cô giáo trong công tác triển khai chương trinh Giáo dục Mầm non mới cũng như cung cấp các giáo cụ trực quan trong các buổi lên lớp hàng ngày của giáo viên tại các lớp Mầm non, vói sự tư vấn, giúp đỡ của Giáo sư – Tiến sĩ Đinh Hồng Thái – Giảng viên Khoa Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chúng tôi tổ chức biên soạn sách Giáo án mầm non – Hoạt động làm quen với chữ viết; với những bài soạn được chuẩn bị đề cương một cách chu đáo, chúng tôi mong muốn gửi đến các thầy cô giáo, các em học sinh những kiến thức cần thiết và hữu ích nhất trong việc dạy và học.

Đọc Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với chữ viết:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *