Ebook Giao tiếp tiếng Anh cho triển lãm và hội nghị

English for exhibitions & conventions

Tiếng Anh lò một ngôn ngữ mang tính quốc tế, đã trở thành công cụ không thể thiếu trong hoạt động giao tiếp xã hội của nhân dân trên toàn thế giới, điều quan trọng khi vân dụng tiếng Anh trong quá trình giao tiếp là nắm vững khẩu ngữ tiếng Anh. Tuy nhiên, do sự khác biệt rất lớn giữa nền văn hoá Việt Nam – phương Tây và bối cảnh xà hội, để nắm vững vã vận dụng thông thạo khẩu ngữ tiếng Anh đòi hỏi phải có sự tích luỹ lâu dài và huấn luyện chuyên môn, đồng thời thông qua những phưong pháp hữu hiệu, như học tập qua giáo trình và sách tham khảo.

Vì vậy, chúng tôi đã tập trung biên soạn loạt sách luyện khẩu ngữ tiếng Anh, nhằm giúp bạn đọc đã có khả năng đọc tiếng Anh chỉ trong một thời gian ngắn có thể nâng cao được khả năng khẩu ngữ và khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Cuốn sách này viết cho những người tham gia triển lãm hay hội nghị, các bài đầu có nội dung liên quan, theo thú tự nhất định. Tuy nhiên ban có thể học riêng, tìm những phần minh cán học trước theo mục lục. Mỗi bài đều có hội thoại mẫu, chú thích, từ vựng giúp học tập hiệu quả hơn.

Đọc sách Ebook Giao tiếp tiếng Anh cho triển lãm và hội nghị:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *