Ebook Ôn tập củng cố kiến thức Vật lí 9

Tài liệu Ôn tập củng cố kiến thức Vật lí 9 gồm có hai phần:

Phần một. Ôn tập và củng cố kiến thức

A. Vật lý 6, 7, 8

B. Vật lý 9

Phần hai. Giới thiệu một số đề thi tuyển sinh vào lớp 10

A. Đề bài

B. Hướng dẫn làm bài

Ngoài kiến thức trọng tâm và những bài tập để củng cố kiến thức, cuốn sách còn giới thiệu một số đề thi vào lớp 10 kèm với hướng dẫn cách giải, qua đó khơi gợi sự sáng tạo của các em khi ôn tập và làm bài.

Hi vọng các em sẽ sử dụng cuốn sách này một cách sáng tạo đế đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Đọc sách Ôn tập củng cố kiến thức Vật lí 9:

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Chat
1