Ebook Phương pháp giải nhanh các bài toán trắc nghiệm trọng tâm Hóa vô cơ – Hóa hữu cơ 12

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của học sinh chuẩn bị ôn luyện dự kì thi tốt nghiệp THPT và các kì thi Quốc gia.

Nội dung cuốn sách gốm 3 phần:

PHẦN I. Trình bày những phương pháp cơ bản giải nhanh các bài toán hoá hoc vô cơ. Bạn đọc nghiên cứu kĩ những phương pháp này để vận dụng giải các bài toán trắc nghiệm cụ thể ở phần II.

PHẦN II. Các bài toán trắc nghiệm hoá học hữu cơ và vô cơ được biên soạn phù hợp với nội dung và phương thức ra đề thi đã sử dụng trong các kì thi tốt nghiệp THPT và các kì thi Quốc gia thời gian vừa qua: Đa dạng, rộng khắp chương trình hoá học THPT mà trọng tâm là kiến thức lớp 12 và không theo một trật tự kiến thức nào. Cách biên soạn này giúp bạn đọc khi gặp bài toán cụ thể, nhanh chóng tìm ra phương pháp giải thích hợp nhất để chỉ trong một vài phút tìm được đáp số đúng.

Mỏi bài toán có 4 đáp số, bạn đọc tìm một đáp số đúng.

PHẦN III. Hướng dẫn giải các bài toán trắc nghiệm tổng hợp

Trinh bày rất ngắn gọn cách tìm đáp số đúng cho mỗi bài toán.

Bạn đọc chỉ sử dụng phấn này sau khi đã tự giải các bài toán ở phần II để kiểm tra kiến thức của mình. Mỗi bài toán có nhiều cách giải, bạn đọc so sánh và tìm ra cách giải nhanh nhất.

Cuốn sách được xuất bản lần đầu, chắc chắn khó tránh được những sai sót. Các tác giả rất cám ơn và mong nhận được những góp ý xảy dựng của bạn đọc để lần xuất bản sau cuốn sách đựợc hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn !

Đọc sách Ebook Phương pháp giải nhanh các bài toán trắc nghiệm trọng tâm Hóa vô cơ – Hóa hữu cơ 12:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *