Ebook Tự học về đàn Guitar Tập 2 – Nguyễn Hạnh

Qua cuốn Tự học đàn guitar tập 1, chúng ta đã làm quen với cây guitar. Để giúp các bạn có thể chơi nhạc hay hơn, tôi xin giới thiệu với các bạn cuốn Tự học đàn guitar tạp 2. Trong tập 2 này chúng ta có thể nghiên cứu kỹ về âm giai (gamme), các bậc của âm giai, hợp âm, cách chơi hay một bài nhạc và các ngón đàn qua các cung cơ bản. Trong cuốn sách này tôi đã dùng 70 bài nhạc trữ tình nổi tiếng để minh họa, nhằm giúp các bạn dễ tiếp cận với lý thuyết và có được một tập nhạc nhỏ có giá trị.

Đọc Ebook Tự học về đàn Guitar Tập 2 – Nguyễn Hạnh:

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội