Chuyên mục: Giáo án

Xem, download, tải giáo án giảng dạy các môn học trên lớp, dạy thêm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa, tiếng Việt thuộc chương trình của bộ giáo dục.

Giáo án Hóa học 9 trọn bộ chuẩn KTKN có trọng tâm, có giảm tải mới hiện đại

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các bạn tài liệu Giáo án Hóa học 9 trọn bộ chuẩn KTKN có trọng tâm, có giảm tải mới hiện đại. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 MÔN HOÁ HỌC ( Áp dụng từ năm học 2017 – 2018 ) Cả năm : 37 tuần […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội