Chuyên mục: Giáo án

Xem, download, tải giáo án giảng dạy các môn học trên lớp, dạy thêm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa, tiếng Việt thuộc chương trình của bộ giáo dục.

Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 9 tập 2

Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 9 tập 2

TIẾNG ANH 9 is the final of the four levels of English language textbooks for Vietnamese students in lovver secondarỵ schools learning English as a foreign language (EFL). It follows the systematic, cyclical, and theme-based syllabus approved by the Ministry of Education and Training in January 2012, which íocusses on the use of language (pronunciation, […]

Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 9 tập 1

Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 9 tập 1

TIẾNG ANH 9 is the final of the four levels of English language textbooks for Vietnamese students in lovver secondarỵ schools learning English as a foreign language (EFL). It follows the systematic, cyclical, and theme-based syllabus approved by the Ministry of Education and Training in January 2012, which íocusses on the use of language (pronunciation, […]

Trang 1 trên 512345
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội