Chuyên mục: Giáo án

Xem, download, tải giáo án giảng dạy các môn học trên lớp, dạy thêm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa, tiếng Việt thuộc chương trình của bộ giáo dục.

Giáo án dạy thêm môn Toán 6 năm học 2017-2018

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 6 năm học 2017-2018 là tài liệu dạy thêm ôn tập dành cho giáo viên và học sinh ôn kiến thức lý thuyết, hệ thống bài tập. Các kiến thức thuộc chương trình Toán 6. Cập nhật link download: http://123link.pro/NouIL  Để nhận tài liệu các bạn cần like […]

Giáo án dạy thêm môn Toán 7 năm học 2017-2018

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 7 năm học 2017-2018 là tài liệu dạy thêm ôn tập dành cho giáo viên và học sinh ôn kiến thức lý thuyết, hệ thống bài tập. Các kiến thức thuộc chương trình Toán 7. Cập nhật link download: http://123link.pro/wApkgv1  Để nhận tài liệu các bạn cần […]

Giáo án Hóa học 9 trọn bộ chuẩn KTKN có trọng tâm, có giảm tải mới hiện đại

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các bạn tài liệu Giáo án Hóa học 9 trọn bộ chuẩn KTKN có trọng tâm, có giảm tải mới hiện đại. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 MÔN HOÁ HỌC ( Áp dụng từ năm học 2017 – 2018 ) Cả năm : 37 tuần […]

Ebook Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh tiểu học trong nhà trường

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng vì trẻ em hôm nay là tương lai của đất nước mai sau. Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, ngành Y tế và ngành Giáo dục đã có nhiều cố gắng […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội