Chuyên mục: Giáo án

Xem, download, tải giáo án giảng dạy các môn học trên lớp, dạy thêm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa, tiếng Việt thuộc chương trình của bộ giáo dục.

Thiết kế bài giảng Mỹ thuật 6 – Nguyễn Hữu Hạnh, Vũ Thị Hà

Cuốn sách Thiết kế bài giảng Mỹ thuật 6 – Nguyễn Hữu Hạnh, Vũ Thị Hà được dùng cho giáo viên mỹ thuật giảng dạy học sinh khối lớp 6. Từ mục tiêu chung của môn Mĩ thuật ở Trung học cơ sở (THCS), môn Mĩ thuật lớp 6 cần đạt một số mục tiêu […]

Ebook Thiết kế Bài giảng Mỹ thuật Lớp 4 – Nguyễn Hữu Hạnh

Để giúp cho việc giảng dạy và học tập môn Mĩ thuật ở Tiểu học được thuận lợi. Các tác giả tổ chức biên soạn cuốn Thiết kế bài giảng Mĩ thuật lớp 1, 2, 3, 4 theo chương trình SGK đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành. Ở mỗi […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x