Chuyên mục: Sách giáo khoa

Download, tải về hoặc xem online sách giáo khoa, vở, sách bài tập cơ bản và nâng cao các lớp tiểu học (1,2,3,4,5), THCS (6,7,8,9) và PTTH (10,11,12).

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 theo chương trình mới có đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 được biên soạn dành cho học sinh lớp 6, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành dựa vào phương pháp dạy ngôn ngữ giao tiếp. Sách được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và đào tạo có đáp […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội