Giai đoạn 5: Dạy con đánh vần và đọc qua 28 bài đọc

Đây là giai đoạn cuối trong 6 giai đoạn dạy bé đánh vần. Ở giai đoạn này, các con sẽ được thực hành đánh vần qua 28 bài đọc.

Dưới đây là bảng chữ cái:

Chcái a ă â b c d đ e ê g h i k l m
n o ô ơ p q r s t u ư v x y
Âm ghi bằng 2-

3 chữ cái

tr th nh kh gi gh
ng ngh ph qu ch
ươ
 

Chữ số và dấu

1 2 3 4 5 6 7 9 10
+

=

Bài đọc 1:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội