Giai đoạn 5: Dạy con đánh vần và đọc qua 28 bài đọc

Đây là giai đoạn cuối trong 6 giai đoạn dạy bé đánh vần. Ở giai đoạn này, các con sẽ được thực hành đánh vần qua 28 bài đọc.

Dưới đây là bảng chữ cái:

Chcáiaăâbcdđeêghiklm
noôơpqrstuưvxy
Âm ghi bằng 2-

3 chữ cái

trthnhkhgigh
ngnghphquch
ươ
 

Chữ số và dấu

1234567910
+

=

Bài đọc 1:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *